Archiv pro rubriku: Konstrukční soustavy

Konstrukční soustava

OP 1.11

Konstrukční soustava OP 1.11 je jedna z těch nejmladších, byla stavěná v letech 1980 až 1990 (po roce 1990 již jen velmi zřídka). Pro tuto konstrukční soustavu je charakteristický strohý vzhled, plně zapuštěné lodžie a velká okna. Výrazným prvkem jsou široké spáry mezi panely, které jsou i poměrně hluboce zapuštěné. Dalším charakteristickým prvkem jsou panely ve tvaru “U”, kdy je okenní otvor vyříznut z horní hrany a nemá nadpraží.

Panelové domy OP 1.11 byly stavěny zejména v Severomoravském kraji a v menším množství i v Praze, kde měly i několik odlišností od zbytku výstavby. Rodištěm OP 1.11 je město Olomouc.


Pokračování textu Konstrukční soustava

OP 1.11

Konstrukční soustava OP 1.13

Konstrukční soustava OP 1.13 je ostravskou krajskou materiálovou variantou odvozenou ze soustavy OP1.11. To ovšem neznamená, že by se na Ostravsku klasická soustava OP 1.11 nestavěla – naopak – obě soustavy se často stavěly vedle sebe. Varianta OP 1.13 je od výchozí varianty OP 1.11 velmi špatně rozeznatelná, tím spíš po zateplení. Nicméně v této soustavě přibyly i originální věžové domy a nové sekce chodbových domů – vyplatí se tak s touto lokální soustavou blíže seznámit.

Pokračování textu Konstrukční soustava OP 1.13

Konstrukční soustava V-OS

Konstrukční soustava V-OS je ostravská soustava pro obytné věžové domy. Jedná se o soustavu s velmi zajímavou konstrukcí, která vznikla v šedesátých letech. Věžové domy V-OS jsou tak jedny z nejstarších typizovaných věžáků u nás.

>Zobrazit seznam aktualizací<

Vydáno 9. 2. 2016.

16. 9. 2016: Článek byl téměř celý přepsán. Bylo doplněno mnoho konstrukčních informací, nahrány zcela nové půdorysy + doplněny půdorysy atypických sekcí (v sekci zajímavosti).

18. 9. 2016: Doplněn obrázek popisující nosné prvky soustavy V-OS.

Příklad klasického a celolodžiového V-OS:


Pokračování textu Konstrukční soustava V-OS