Polyfunkční dům Ostrava


Polyfunkční dům v Ostravě na sídlišti Šalamouna je velmi zajímavá a neprávem přehlížená stavba. Projekt byl představený v roce 1983 a samotná výstavba tohoto zajímavého domu probíhala v letech 1984 až 1987. Na tomto domě se rozhodně nešetřilo, byl vystavěn z velmi kvalitních materiálů.

Záložky:
-Obecné informace (zde jste)
Obchodní prostory
Spojovací objekt
Obytná část
Sekce
Chodební okna
Společné prostory
Bytoateliéry
Výměník
Současný stav

Tomuto domu v Moravské Ostravě neřekne nikdo místní jinak než “Polyfunkčňák”.

Dům se skládá ze dvou bloků – ten delší je B1 a kratší B2. Tyto dva bloky jsou spojeny objektem s občanskou vybaveností (obchody, společné prostory atd.) který je železobetonový postavený ve velkorozponové konstrukční soustavě SI.3. (O této soustavě zatím nemám příliš informací) V tomto objektu se nachází dvoupodlažní obchodní pasáž. Tento spojovací objekt je zachycený na fotografiích o něco níže. Bloky B1 a B2 mají další obchodní prostory na svém parteru, v případě bloku B2 a části bloku B1 jsou obchodní prostory i v prvním podlaží a navazují na již zmiňovaný spojovací objekt. Tyto obchodní prostory pod bloky B1 a B2 jsou také postavené v konstrukční soustavě SI.3. Nad nimi se nachází monolitický rošt, který funguje jako spojovací prvek mezi spodní železobetonovou konstrukcí s obchody a horní obytnou části, postavenou v malorozponové konstrukční soustavě OP 1.13. Součásti polyfunkčního domu je ještě výměník s průchodem.

Na tomto výřezu z mapy jsem zvýraznil jednotlivé části domu:
rozdelenipolyf


Obchodní prostory

Na začátku bloku B1 (nejvíce vpravo na mapce výše) jsou obchody pouze v přízemí (parteru). Obchody takto pokračují dále přes zalomené sekce až k úskoku, kde obchody na úrovni parteru končí. Od úskoku až těsně před spojovací objekt vede mírný kopec nahoru, obchody v tomto stoupání začínají až na úrovni prvního podlaží (v přízemí není nic) a po schodišti se lze dostat i do obchodů na úrovni druhého podlaží. V prvním i druhém podlaží slouží pro přístup k obchodům pavlač. V druhém podlaží je pavlač zasklená. V roce 2013 byly tyto “obchodní pavlače” přestavěny na byty (ze zadní strany velmi necitlivě).

V bloku B2 jsou obchodní prostory jak na úrovni parteru tak o podlaží výš. Obchody na parteru bloku B2 mají své vlastní vstupy. Obchody o patro výš jsou přístupné přes předsazená schodiště, která jsou na mapě výše označena růžovými body. Předsazená schodiště jsou s budovou spojena lávkami.


Spojovací objekt
Spojovací objekt mezi bloky B1 a B2 je dvoupodlažní. Nabízí dvoupodlažní obchodní pasáž a zastřešené náměstí. Spodní pasáž na parteru slouží jako přirozený průchod ulicí. V jejím středu lze odbočit i do stran, kdy na jedné straně je zastřešené náměstí o výšce dvou podlaží a na druhé straně průchod ven z objektu.

Přístup do horní pasáže je buď po schodišti na fotografiích výše, nebo druhým schodištěm v průchodu pod blokem B2. Původně byl přístup možný i osobním výtahem, který je však již dlouhodobě zničený.

Pasáž v druhém podlaží nabízí pouze přístupy do obchodů a výhledy ze stran.

Pod spojovacím objektem se nachází rozsáhlé podzemí, které bylo určeno pro zásobování obchodních prostor.
Dnes je na místech vjezdu do podzemních prostor pneuservis.


Obytná část

Obytná část je vybudována v konstrukční soustavě OP 1.13, což je severomoravská malorozponová soustava. Rozpony této soustavy jsou 2.4 m 3.0 m a 4.2 m. Nejčastěji užívanou sekcí v konstrukční soustavě OP 1.13 je sekce 42d4, která má na patře 3 bytové jednotky. V případě polyfunkčního domu v Ostravě byla také zvolena tato sekce, ale došlo k její podstatné modifikaci. Vše o konstrukční soustavě OP 1.13 najdete ZDE (otevře se v nové záložce).

Úprava sekce 42d4 spočívala v rozšíření na 12m (oproti standardním 10,8 m) Rozšíření bylo na straně s chodebními okny a netýkalo se schodišťového traktu. Proto jsou pruhy s chodebními okny zapuštěné. Rozšíření na 12 m se týkalo bytů 3+1, které díky tomu získaly další lodžii v obývacím pokoji a větší kuchyň (v bloku B1). V bloku B2 byly pak lodžie i v kuchyních. Prostřední malometrážní byty 2+1 nebyly nijak pozměněny. Přikládám porovnávací půdorysy klasické a upravené sekce 42d4.


Všimněte si na porovnávacím obrázku výše hlavních rozdílů. V případě polyfunkčního domu mají byty 3+1 lodžie i v obývacím pokoji. Jejich kuchyň je zvětšená a díky tomu na panelákové poměry opravdu prostorná. Z plánků je také dobře vidět, že nebyla zvětšena mezipodesta, proto jsou chodební pruhy oproti zbytku fasády zapuštěné. Stejně tak prostřední byty 2+1 nedoznaly žádných změn.

Kromě rozdílů dispozičních dostala bytová část i estetická vylepšení.
Celá bytová část dostala brizolitovou fasádu, což není pro soustavu OP 1.13 příliš typické. Dále jsou na zábradlích lodžií umístěny vinylové bílé obklady, které i dnes při revitalizacích zůstavají zachovávány. Stejný vinylový obklad se také nachází na schodišťových pruzích, mezi chodebními okny. Vstupní vchody do bytových částí i do obchodů byly rovněž z kvalitních materiálů a zakázkově vyrobené přímo pro polyfunkční dům.

Je téměř zázrak, že tyto bílé vinylové obklady přežily revitalizace jednotlivých sekcí a stále tak i přes rozdílnou barevnost zbytku fasády dům opticky sjednocují.
Výjimku tvoří tato jediná sekce.
prasata


Sekce
Sekce v polyfunkčním domě vycházejí všechny ze sekce OP 1.13 42d4.
Vyskytují se celkem tři typy modifikovaných sekcí 42d4.

1.Sekce bloku B1
V bloku B1 využívají sekce své rozšíření o 1.2 m pro přidání lodžií do bytů 3+1 a také pro zvětšení jejich kuchyní, které jsou ve výsledku příjemně prostorné. Zadní strana, potažmo prostřední byt 2+1 je oproti standardní sekci 42d4 beze změny.


OP1.13 42d4 Polyf

Byt číslo jedna má dispozici 3+1 a je velmi povedený. Potěší zejména výše zmíněna velká kuchyň a 2 lodžie. Samotná dispozice je povedená, zejména umístění vestavěných skříní. Hlavním nedostatkem bytu je vstup do ložnice přes obývací pokoj.

Byt číslo dvě, tedy prostřední byt je nejmenší v celé sekci a velmi nepovedený. Má malou kuchyň, úzkou ložnici a úzkou předsíň. V předsíni hrozí kolize několika dveří.

Byt číslo tři je zrcadlově otočeným bytem číslo jedna.


1.Sekce bloku B2
Sekce bloku B2 své rozšíření o 1.2 m využívají rovněž ve prospěch bytů 3+1. Jsou prakticky stejné jako sekce bloku B1, pouze s tím rozdílem, že i v kuchyních bytů 3+1 jsou lodžie. Kuchyně již tedy nejsou zvětšené, jejich podlahová plocha je stejná jako ve standardní sekci 42d4. Poslední podlaží je zakončeno efektně vypadajícími bytolateliéry – o těch bude řeč dále v článku.


OP1.13 42d4 CL Polyf
Byt číslo jedna je stejný jako u sekce bloku B1. Rozdíl je pouze v přidání lodžie v kuchyni na úkor její podlahové plochy. Lodžie v kuchyni je sama o sobě velmi nezvyklý prvek, nevýhodou je menší průnik světla do místnosti.

Byt číslo dvě je i zde beze změny oproti standardní sekci 42d4 (a stále tedy nepovedený).

Byt číslo tři je zrcadlově otočeným bytem číslo jedna.


Zalomené sekce
Zalomené sekce se nacházejí v bloku B1 a jsou opravdovou specialitou. Zalomené sekce se u konstrukční soustavy OP1.13 totiž vůbec nepoužívaly. Tyto zalomené sekce vznikly přímo pro potřeby polyfunkčního domu a i ony vycházejí z rozšířené sekce 42d4, navíc mají na zalomené straně přistavěnou samotnou část se zkosenými místnostmi. V posledním podlaží okolo zlomu jsou i zde bytoateliéry.


OP1.13 42d4 Z Polyf

Byt číslo jedna je stejný jako v sekci bloku B1 popsané výše. Tedy 3+1 s velkou kuchyní dvěma lodžiemi a průchozím obývacím pokojem.

Byt číslo 2 je i v zalomených sekcích stále beze změny oproti standardní sekci.

Byt číslo tři je právě ten, který získal navíc rozšíření ve formě zkosené přístavby. Tento byt je největší v celém polyfunkčním domě a má také nejvíce místností – dispozice 4+1. Byt vychází z bytu číslo jedna. Oproti bytu číslo jedna je upravena místnost přímo sousedící s bytem číslo dvě, která nemá předprostor s vestavěnými skříněmi a je tak hlubší. Vestavěné skříně se nacházejí v přístavbě, kde vznikla i druhá předsíň. V druhé předsíni se nachází vstup do zkosené místnosti s lodžií, dále přesunutý vstup do zadní místnosti s malou lodžií, která je běžně přístupná z obývacího pokoje. V přistavěné části se nachází i druhé bytové jádro, které obsahuje WC a umyvadlo. Druhé jádro bylo u větších panelákových bytů standardem.


Chodební okna
Chodební okna a vůbec celý chodební pruh jsou velmi zajímavě řešené.
Namísto celostěnových chodebních panelů jako u standardních OP 1.13 je zde užito lehkých stavebních konstrukcí.

Úzká chodební okna o výšce celého podlaží jsou umístěna na vnějších okrajích a mezi nimi je v ocelové konstrukci prostor vyplněný skleněnými profily. Vnější strana prostoru mezi okny je krytá výše zmiňovaným bílým vinylovým obkladem. Z vnitřní strany je před okny i skleněnou konstrukcí kovové mřížované zábradlí.

Výsledek vypadá výborně – posuďte sami. Pro zajímavost přikládám fotografii chodebního okna ve standardním OP 1.13.

Chodební okna polyfunkčního domu jsou originální – nenajdete je v žádném jiném panelovém domě. Jedná se o kovová okna s dvojitým zasklením. Okna jsou úzká a vysoká, odpovídají světlé výšce místností (podesty). Jsou rozdělena na dvě křídla, spodní křídlo je neotevíravé a horní otevíravé. Jejich konstrukce je ocelová a z vnější strany obložená hliníkovými lištami v případě horních otevíravých křídel je hliníkové obložení i z vnitřní strany.


Společné prostory
Společné prostory v sekcích polyfunkčního domu mají spoustu zajímavostí.
Díky obchodnímu parteru a mnohde i prvnímu podlaží vás při vstupu do bytové části čekají až dvě podlaží zcela bez dveří. V případě sekcí napojených přímo na spojovací objekt i bez oken. To vše za předpokladu, že jdete pěšky. Výtah v těchto podlažích ani nezastavuje (nemá stanici).


Když překonáte podlaží bez oken a dveří dojdete do prvního bytového podlaží. Ale není to bytové podlaží – jsou zde sklepy. Do sklepa se tedy v polyfunkčním domě jde po schodech nahoru. Sklepy jsou vždy na úrovni prvního bytového podlaží – to platí bez výjimky pro celý polyfunkční dům. Sklepní podlaží je také první stanicí výtahu.


Následují již klasická podlaží s přístupy do bytů.


V posledním bytovém podlaží lze stoupat po schodišti (nikoliv již výtahem) nahoru na střechu a do strojovny výtahu.

Výtahy v polyfunkčním domě jsou osobní s nosností 320kg. V bloku B2 se vyskytovaly i verze bez kabinových dveří. V bloku B1 i B2 je k výtahům bezbariérový přístup.


Bytoateliéry
Bytoateliéry se nacházejí v bloku B2. Při pohledu na štíty bloku B2 je zřetelně vidět, že bytoateliéry jsou jen na jedné polovině bloku a to na té s lodžiemi a chodebními okny.


Bytoateliéry jsou byty, které mají v případě polyfunkčního domu obvodové čelní stěny prosklené. Jedná se o zasklení formou ocelové konstrukce, která je nadstavěna nad plochou lodžií pod ní a prakticky zvětšuje obytný prostor o plochu lodžie. Spodní řada oken je neotevíravá, střední řada je složena z otočných kovových oken (obdobná konstrukce jako u chodebních oken) horní řada je zkosená a neotevíravá – již není prosklená.

Bytoateliéry jsou po konstrukční stránce “střešní nadstavbou”. Přímo sousedí se strojovnami výtahů. Díky tomu musí obyvatelé bytoateliérů pro přístup do svých bytů zastavit výtahem v posledním podlaží a následně jít jedno podlaží pěšky.
Vlastní bytoateliéry mají odlišnou dispozici, kterou se mi nepodařilo prozatím zjistit. Mým cílem je dostat se do některého z bytoateliéru, zakreslit dispozici a hlavně vyfotit původní vnější skleněnou stěnu.
zlomove sekceABytoateliérové prvky jsou i v posledních podlažích zalomených sekcí. V tomto případě se dispozice bytů nezměnila. Pouze namísto daných lodžií jsou prosklené stěny. Toto řešení přidalo na atraktivitě bytů v posledním podlaží a i na atraktivitě vzhledu zalomených sekcí.


Výměník
Součástí stavby polyfunkčního domu byla i výměníková stanice. Nejedná se o obyčejný výměník i na něm si architekti dali záležet. Výměník je s polyfunkčním domem spojen plochou střechou, která vytváří podchod. Výměník zároveň vyrovnává výškový rozdíl mezi parkovištěm a travnatou plochou z druhé strany. K vyrovnání rozdílu slouží schody. Výměník je obložen vertikálně členěnými cihlovými pásky, kterými byl obložen i parter zadní strany bloku B1.


Současný stav
Polyfunkční dům v Ostravě je samý vrchol konstrukční soustavy OP 1.13. Tato dominanta moravské Ostravy je však postupně velmi necitlivě “regenerována”. Ať už se to týká různé barevnosti jednotlivých sekcí, tak nevhodného rozvržení okenních křídel či zazdění poloviny chodebních oken. Mimochodem, okna na fotkách výše byly v některých případech graficky upravena tak, aby vypadala jako s originálním rozvržením. V realitě jsou téměř na všech sekcích nevhodná trojkřídlá okna, která polyfunkčnímu domu vůbec nesluší.

Nejhorší co polyfunkčnímu domu v Ostravě provedli je opravdu škaredá vestavba nových bytů na původní dvoupodlažní obchodní pavlač. Z přední strany se pavlač zachovala, pouze na místo přístupu do obchodů slouží pro přístup do nově vybudovaných bytů. Zezadu bylo provedeno naprosté zvěrstvo! Posuďte sami…

Obávám se, že zde postupně budu přidávat další nevkusné úpravy…


Závěrem přikládám historickou fotografii zachycující výstavbu polyfunkčního domu, konkrétně blok B2. Fotografie pochází z Ostravského Earchívu.
Polyfunkcank - cely

Máte-li nějaké fotografie polyfunkčního domu v původním stavu, prosím, podělte se.


6 komentářů u „Polyfunkční dům Ostrava

 1. Dobrý den, jsou další paneláky nebo sídliště v Ostravě?
  A znáte něco takového v Karvině?
  Já mám moc ráda architekturu panelák.
  Děkuju!

 2. Díky za otevření očí, kolem této budovy pravidelně chodím, ale nikdy jsem se na ni pořádně nepodíval. Může za to nejspíše děsivá údržba zeleně a pasáže, ktera mě nutí vždy zatnout zuby, když jdu kolem.

  1. Dobrý den, děkuji za komentář. Jsem rád, že je minimálně o jednoho člověka navíc, který v tomto domě vidí i to hezké. Velká škoda zanedbané údržby a nevkusných úprav.

   1. Optam se. Ale jen delala kopie pres papir tuzi. Asi nebude vedet technicke detaily. Spis si vzpomene na pronektanty na Stavoprojektu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.