Polyfunkční dům Ostrava

Polyfunkční dům v Moravské Ostravě na sídlišti Šalamouna je velmi zajímavá a neprávem přehlížená stavba. Projekt byl představen v roce 1983 a samotná výstavba Polyfunkčního domu probíhala v letech 1984 až 1987. Na tomto domě se rozhodně nešetřilo, byl vystavěn z velmi kvalitních materiálů.


Záložky:
-Obecné informace (zde jste)
Obchodní prostory
Spojovací objekt
Obytná část
Sekce
Chodbová okna
Společné prostory
Bytoateliéry
Výměník
Současný stav

Polyfunkčnímu domu neřekne nikdo místní jinak než “Polyfunkčňák”.

Polyfunkční dům se skládá ze dvou hlavních bloků – ten delší je B1 a kratší B2. Oba dva bloky jsou spojeny objektem s občanskou vybaveností (obchody, společné prostory atd.), který má železobetonovou konstrukci postavenou ve velkorozponové konstrukční soustavě SI.3. Ve spojovacím objektu se nachází dvoupodlažní obchodní pasáž, dům je zachycený na fotografiích níže. Bloky B1 a B2 mají další obchodní prostory ve svém parteru, v případě bloku B2 a části bloku B1 jsou obchodní prostory dokonce i v prvním podlaží a přímo tak navazují na spojovací objekt. Parter, respektive komerční prostory
bloků B1 a B2, je, stejně jako spojovací objekt, postaven v konstrukční soustavě SI.3. Nad obchodním parterem obou bloků se nachází monolitický rošt, který funguje jako spojovací prvek mezi spodní železobetonovou konstrukcí SI.3 s obchody a horní obytnou části, postavenou v malorozponové konstrukční soustavě OP 1.13. Rošt zjednodušeně řečeno, supluje podezmní základy pro obytnou část. Součásti polyfunkčního domu je také výměník s průchodem, situovaný u východního konce bloku B1.

Na tomto výřezu z mapy jsem zvýraznil jednotlivé části domu:

rozdelenipolyf

ROZ4
Obchodní prostory

Na začátku bloku B1 (nejvíce vpravo na výřezu z mapy výše) jsou obchody pouze v přízemí (parteru). Obchody takto pokračují dále přes zalomené sekce až k úskoku, kde obchody na úrovni parteru končí. Od úskoku až těsně před spojovací objekt vede mírný kopec nahoru, obchody v tomto stoupání začínají až na úrovni prvního podlaží (v přízemí není nic) a po schodišti se lze dostat i do obchodů na úrovni druhého podlaží. V prvním i druhém podlaží slouží pro přístup k obchodům pavlač. V druhém podlaží je pavlač zasklená. V roce 2013 byly tyto “obchodní pavlače” přestavěny na byty (ze zadní strany velmi necitlivě).

V bloku B2 jsou obchodní prostory jak na úrovni parteru tak o podlaží výše. Obchody na parteru bloku B2 mají své vlastní vstupy. Obchody o patro výš jsou přístupné přes předsazená schodiště, která jsou na výřezu výše označena růžovými body. Předsazená schodiště jsou s budovou spojena lávkami a jedná se o zajímavý architektonický prvek.

ROZ4
fSpojovací objekt

Spojovací objekt mezi bloky B1 a B2 je dvoupodlažní. Spodní pasáž na parteru slouží jako přirozený průchod ulicí. V jejím středu lze odbočit i do stran, kdy jižní straně je zastřešené náměstí o výšce dvou podlaží a na straně severní průchod ven z objektu.

Přístup do horní pasáže je buďto po schodišti na fotografiích výše nebo druhým schodištěm v průchodu pod blokem B2. Původně byl přístup možný i osobním výtahem, který je však již dlouhodobě nefunkční.

Pasáž v druhém podlaží nabízí pouze přístupy do obchodů a výhledy ze stran. Zábradlí okrajů pasáže je tvořeno betonovými truhlíky, ve kterých původně rostly křoviny.

Pod spojovacím objektem se nachází rozsáhlé podzemí, které bylo určeno pro zásobování obchodních prostor. Vjezd do podzemí byl ze západní strany spojovacího objektu, dnes už je ale zamřížovaný a jsou v něm další komerční prostory (pneuservis).

ROZ4
Obytná část

Obytná část je vybudována v konstrukční soustavě OP 1.13, která je ostravskou variantou celostátního typu OP 1.11. Nejčastěji užívanou sekcí v konstrukční soustavě OP 1.13 je sekce 42d4, která má na patře 3 bytové jednotky. V případě polyfunkčního domu byla tato sekce rovněž zvolena, ale došlo k její podstatné modifikaci.

Vše o konstrukční soustavě OP 1.13 najdete ZDE (otevře se v nové záložce).

Úprava sekce 42d4 spočívala v rozšíření hloubky na 12 m (oproti standardním 10,8 m). Rozšíření bylo na straně s chodbovými okny a netýkalo se schodišťového traktu. Proto jsou pruhy s chodbovými okny oproti zbytku průčelí zapuštěné. Rozšíření o 1,2 m se týkalo bytů 3+1, které díky tomu získaly další lodžii v obývacím pokoji a větší kuchyň (v bloku B1). V bloku B2 byly lodžie i v kuchyních. Prostřední malometrážní byty 2+1 nebyly nijak pozměněny. Detaily jsou dobře vidět na následujících srovnávacích půdorysech klasické a upravené sekce 42d4.

V případě polyfunkčního domu mají byty 3+1 lodžie i v obývacím pokoji. Jejich kuchyň je zvětšená a díky tomu na panelákové poměry opravdu prostorná. Z plánků je také dobře vidět, že nebyla zvětšena mezipodesta, proto jsou chodbové sloupce oproti zbytku fasády zapuštěné. Stejně tak prostřední byty 2+1 nedoznaly žádných změn.

Kromě rozdílů dispozičních dostala bytová část i estetická vylepšení.
Celá bytová část dostala brizolitovou fasádu, což není pro soustavu OP 1.13 příliš typické. Vstupní vchody do bytových částí i do obchodů byly rovněž z kvalitních materiálů a zakázkově vyrobené přímo pro polyfunkční dům. Okolí portálů bylo zdobeno cihlovými pásky, stejně tak i určitá místa parteru. Dále jsou na zábradlích lodžií umístěny bílé vinylové obklady, které i dnes při revitalizacích zůstávají zachovávány. Stejný vinylový obklad se také nachází na schodišťových pruzích mezi chodbovými okny.

Je téměř zázrak, že tyto bílé vinylové obklady přežily revitalizace jednotlivých sekcí a stále tak i přes rozdílnou barevnost zbytku fasády dům opticky sjednocují.
Výjimku tvoří tato jediná sekce.

prasata

ROZ4
Sekce

Sekce v polyfunkčním domě vycházejí všechny ze sekce OP 1.13 42d4.
Vyskytují se celkem tři typy modifikovaných sekcí 42d4:


1.Sekce bloku B1

V bloku B1 využívají sekce své rozšíření o 1.2 m pro přidání lodžií do bytů 3+1 a také pro zvětšení jejich kuchyní, které jsou ve výsledku příjemně prostorné. Zadní strana, potažmo prostřední byt 2+1 je oproti standardní sekci 42d4 beze změny.


OP1.13 42d4 Polyf

Byt číslo jedna má dispozici 3+1 a je velmi povedený. Potěší zejména výše zmíněna velká kuchyň a 2 lodžie. Samotná dispozice je povedená, zejména umístění vestavěných skříní. Hlavním nedostatkem bytu je vstup do ložnice přes obývací pokoj.

Byt číslo dvě, tedy prostřední byt je nejmenší v celé sekci a velmi nepovedený. Má malou kuchyň, úzkou ložnici a úzkou předsíň. V předsíni hrozí kolize několika dveří.

Byt číslo tři je zrcadlově otočeným bytem číslo jedna.


1.Sekce bloku B2

Sekce bloku B2 své rozšíření o 1.2 m využívají rovněž ve prospěch bytů 3+1. Jsou prakticky stejné jako sekce bloku B1, pouze s tím rozdílem, že i v kuchyních bytů 3+1 jsou lodžie. Kuchyně již tedy nejsou zvětšené, jejich podlahová plocha je stejná jako ve standardní sekci 42d4. Poslední podlaží je zakončeno efektně vypadajícími bytoateliéry.


OP1.13 42d4 CL Polyf

Byt číslo jedna je stejný jako u sekce bloku B1. Rozdíl je pouze v přidání lodžie v kuchyni na úkor její podlahové plochy. Lodžie v kuchyni je sama o sobě nezvyklý prvek, nevýhodou je menší průnik světla do místnosti.

Byt číslo dvě je i zde beze změny oproti standardní sekci 42d4 (a stále tedy nepovedený).

Byt číslo tři je zrcadlově otočeným bytem číslo jedna.


Zalomené sekce

Zalomené sekce se nacházejí v bloku B1 a jsou opravdovou specialitou. Zalomené sekce se u konstrukční soustavy OP 1.13 totiž vůbec nepoužívaly. Tyto zalomené sekce tak vznikly přímo pro potřeby polyfunkčního domu a i ony vycházejí z rozšířené sekce 42d4, navíc mají na zalomené straně přistavěnou samotnou část se zkosenými místnostmi. V posledním podlaží jsou ve zlomu i zde bytoateliéry.


OP1.13 42d4 Z Polyf

Byt číslo jedna je stejný jako v sekci bloku B1 popsané výše. Tedy 3+1 s velkou kuchyní dvěma lodžiemi a průchozím obývacím pokojem.

Byt číslo 2 je i v zalomených sekcích stále beze změny oproti standardní sekci.

Byt číslo tři je právě ten, který získal navíc rozšíření ve formě zkosené přístavby. Tento byt je největší v celém polyfunkčním domě a má také nejvíce místností – dispozice 4+1. Byt vychází z bytu číslo jedna. Oproti bytu číslo jedna je upravena místnost přímo sousedící s bytem číslo dvě, která nemá předprostor s vestavěnými skříněmi a je tak hlubší. Vestavěné skříně se nacházejí v přístavbě, kde vznikla i druhá chodba. V druhé chodbě se nachází vstup do zkosené místnosti s lodžií, dále přesunutý vstup do zadní místnosti s malou lodžií, která je běžně přístupná z obývacího pokoje. V přistavěné části se nachází i druhé bytové jádro, které obsahuje WC a umyvadlo. Druhé jádro bylo u větších panelákových bytů standardem.

ROZ4
Chodbová okna

Chodbová okna a vůbec celý chodbový pruh jsou velmi zajímavě řešené.
Namísto celostěnových chodbových panelů jako u standardních OP 1.13 je zde užito lehkých stavebních konstrukcí.

Úzká chodbová okna o výšce celého podlaží jsou umístěna na vnějších okrajích a mezi nimi je v ocelové konstrukci prostor vyplněný skleněnými profily systému kopilit. Vnější strana prostoru mezi okny je krytá výše zmiňovaným bílým vinylovým obkladem. Z vnitřní strany je před okny i skleněnou konstrukcí kovové mřížované zábradlí.

Výsledek vypadá výborně – posuďte sami. Pro zajímavost přikládám fotografii chodbového okna ve standardním domě OP 1.13.

Chodbová okna polyfunkčního domu jsou originální – nenajdete je v žádném jiném panelovém domě. Jedná se o kovová okna s dvojitým(!) zasklením. Okna jsou úzká a vysoká, odpovídají světlé výšce místností (podesty). Jsou rozdělena na dvě křídla, spodní křídlo je pevné a horní otevíravé. Jejich konstrukce je ocelová a z vnější strany obložená hliníkovými lištami v případě horních otevíravých křídel je hliníkové obložení i z vnitřní strany.

ROZ4Společné prostory

Společné prostory v sekcích polyfunkčního domu mají spoustu zajímavostí.
Díky obchodnímu parteru a mnohde i prvnímu podlaží vás při vstupu do bytové části čekají až dvě podlaží zcela bez dveří. V případě sekcí napojených přímo na spojovací objekt i bez oken. To vše za předpokladu, že jdete pěšky. Výtah v těchto podlažích ani nezastavuje (nemá zde stanici).

Když překonáte podlaží bez oken a dveří dojdete do prvního bytového podlaží. Ale není to bytové podlaží – jsou zde sklepy. Do sklepa se tedy v polyfunkčním domě jde po schodech nahoru. Sklepy jsou vždy na úrovni prvního bytového podlaží – to platí bez výjimky pro celý polyfunkční dům. Sklepní podlaží je také první stanicí výtahu.

Následují již klasická podlaží s přístupy do bytů.

V posledním bytovém podlaží lze stoupat po schodišti (nikoliv již výtahem) nahoru na střechu a do strojovny výtahu.

Výtahy v polyfunkčním domě jsou osobní s nosností 320 kg. V bloku B2 se vyskytovaly i verze bez kabinových dveří. V bloku B1 i B2 je k výtahům bezbariérový přístup.

ROZ4
Bytoateliéry

Bytoateliéry se nacházejí v bloku B2. Při pohledu na štíty bloku B2 je zřetelně vidět, že bytoateliéry jsou jen na jedné polovině bloku a to na té s lodžiemi a chodbovými okny – jedná se o pohledovou stranu směrem k rušné ulici 28. října.

Bytoateliéry jsou byty, které mají v případě polyfunkčního domu obvodové čelní stěny prosklené. Jedná se o zasklení formou ocelové konstrukce, která je nadstavěna nad plochou lodžií pod ní a prakticky zvětšuje obytný prostor o plochu lodžie. Spodní řada oken je pevní, střední řada je složena z otočných kovových oken (obdobná konstrukce jako u chodbových oken) horní řada je zkosená, pevná a není prosklená.

Bytoateliéry jsou po konstrukční stránce “střešní nadstavbou”. Přímo sousedí se strojovnami výtahů. Díky tomu musí obyvatelé bytoateliérů pro přístup do svých bytů vycházet jedno podlaží pěšky.

Vlastní bytoateliéry mají odlišnou dispozici, kterou se mi nepodařilo prozatím zjistit. Mým cílem je dostat se do některého z bytoateliéru, zakreslit dispozici a hlavně vyfotit původní vnější skleněnou stěnu.

zlomove sekceA

Bytoateliérové prvky jsou i v posledních podlažích zalomených sekcí. V tomto případě se dispozice bytů nezměnila. Pouze namísto daných lodžií jsou prosklené stěny. Toto řešení přidalo na atraktivitě bytů v posledním podlaží a i na atraktivitě vzhledu zalomených sekcí.

ROZ4
Výměník

Součástí stavby polyfunkčního domu byla i výměníková stanice. Nejedná se o obyčejný výměník i na něm si architekti dali záležet. Výměník je s polyfunkčním domem spojen plochou střechou, která vytváří podchod. Výměník zároveň vyrovnává výškový rozdíl mezi parkovištěm a travnatou plochou z druhé strany. K překonání výškového rozdílu slouží schody. Výměník je obložen vertikálně členěnými cihlovými pásky, kterými byl obložen i parter zadní strany bloku B1.

ROZ4Současný stav

Polyfunkční dům v Ostravě je samý vrchol konstrukční soustavy OP 1.13. Tato dominanta moravské Ostravy je však postupně velmi necitlivě “regenerována”. Ať už se to týká různé barevnosti jednotlivých sekcí, tak nevhodného rozvržení okenních křídel či zazdění poloviny chodebních oken. Mimochodem, okna na fotograficích výše byla v některých případech graficky upravena tak, aby vypadala jako s originálním rozvržením. V realitě jsou téměř na všech sekcích nevhodná trojkřídlá okna, která polyfunkčnímu domu vůbec nesluší.

To nejhorší, co polyfunkčnímu domu v Ostravě provedli, je opravdu škaredá vestavba nových bytů na původní dvoupodlažní obchodní pavlač. Z přední strany se pavlač zachovala, pouze na místo přístupu do obchodů slouží pro přístup do nově vybudovaných bytů. Zezadu bylo provedeno naprosté zvěrstvo! Posuďte sami…

Obávám se, že zde postupně budu přidávat další nevkusné úpravy…

Závěrem přikládám historickou fotografii zachycující výstavbu polyfunkčního domu, konkrétně blok B2. Fotografie pochází z ostravského Earchívu.

Polyfunkcank - cely

2. 8. 2019: Doplňuji nález fotografií ze svého starého telefonu – Siemensu SXG75 z roku 2005, které jsem pořídil v roce 2009. Fotografie i přes nízkou kvalitu dobře zachycují dnes již nezahlédnutelné části domu – původní okna, původní obchodní pavlače a jiné ztracené detaily.

Máte-li nějaké fotografie polyfunkčního domu v původním stavu, prosím, podělte se.9 komentářů u „Polyfunkční dům Ostrava

 1. Mám pocit, že je předmětná stavba opět upgradována a že tedy můžete za nějaký čas opět přidat hodnocení, jak se to povedlo. Neopomeňte zdokumentovat “díru po kanónu” v průčelí domu ze strany Petra Křičky. Tento ohyzdný otvor je zde již cca 8 let a je zřejmě emblémem nových majitelů.

 2. Dobrý den, jsou další paneláky nebo sídliště v Ostravě?
  A znáte něco takového v Karvině?
  Já mám moc ráda architekturu panelák.
  Děkuju!

 3. Díky za otevření očí, kolem této budovy pravidelně chodím, ale nikdy jsem se na ni pořádně nepodíval. Může za to nejspíše děsivá údržba zeleně a pasáže, ktera mě nutí vždy zatnout zuby, když jdu kolem.

  1. Dobrý den, děkuji za komentář. Jsem rád, že je minimálně o jednoho člověka navíc, který v tomto domě vidí i to hezké. Velká škoda zanedbané údržby a nevkusných úprav.

   1. Optam se. Ale jen delala kopie pres papir tuzi. Asi nebude vedet technicke detaily. Spis si vzpomene na pronektanty na Stavoprojektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.