Paneláky v Budapešti

IMG_2399Budapešť je krásné město, které má opravdu co nabídnout. Můj plán počítal se zběžnou prohlídkou historického centra „aby se neřeklo“ ale nakonec jsem i v centru strávil poměrně hodně času. Mimo historické architektury je velkým lákadlem i nejstarší metro na kontinentální Evropě. Běžný turista se z oblasti červených střech, která je k vidění na fotografii výše, většinou nedostane. Já se z ní dostal a vyjel na okraje města – navštívit pravá maďarská sídliště.


Současný stav
Maďaři své paneláky příliš nezateplují, najít tak od každého typu nějaký v původním stavu není příliš problém (narozdíl od ČR!). Pokud už nějaký zateplí, vypadá výsledek obdobně jako v ČR – aneb celosvětová polystyrénová unifikace. Na rozdíl od nás se ale snaží dodržet stejnou barevnost na celém bloku a nenarazíte tak na dům, který má každý vchod jinou barvou.

Co Maďaři příliš neřeší jsou okna. Buď se v bytech nacházejí úplně původní okna nebo nová okna různých tvarů. V případě původních oken se často jedná o okna se zanedbanou údržbou, na kterých nedošlo k obnovám nátěrů a díky tomu jsou značně schátralá. Nová plastová okna mívají správné rozvržení zhruba v polovině případů, ale není to tak, že by polovina paneláků měla okna ve správném členění. Například jeden dům má vyměněných 70% oken a z nich polovina je správného členění, druhá polovina se rozdělí na další dvě, kdy každá má různé členění (obě špatné). Ve výsledku tak všechny paneláky působí okenním gulášem. Dalším rušivým ale v tamní poloze potřebným prvkem, jsou venkovní rolety. Ty se používají i na většině historických domů. Pokud jsou u některých oken stažené, ještě více umocní onen okenní guláš. Přidejme k tomu klimatizační jednotky rozmístěné různě na fasádě a výsledek příliš hezky nepůsobí.

Zdaleka nejošklivějším prohřeškem je zasklívání lodžií a balkónů, nikoliv ale bezrámovými systémy jako u nás, vlastně ani rámovými systémy – maďaři zasklívají regulérními okny! jedná se tak v podstatě o „zaoknování“ lodžií. Zaoknovávání probíhá různými typy oken individuálně u každého bytu a domy s větším množstvím lodžií/balkónů tak působí jako chatrče v chudé africké zemi! Nutno podotknout, že tímto neduhem trpí také slovenské paneláky, ale zejména pak ty ukrajinské a ruské. Poznáte na panelovém domě na fotografii níže, kde se původně nacházely lodžie?

Samozřejmě se najde také mnoho budapešťských paneláků bez výše zmíněných neduhů ve velkém množství a právě takové jsem pro tento článek zdokumentoval.
ROZ4
Panelová sídliště
Při své návštěvě jsem se zaměřil na novější panelové domy ze 70. a 80. let, jenž se obdobně jako u nás vyznačují přiznanou sítí spár a vyšší podlažností. Starší panelové domy z 60. let jsem fotil jen tehdy, narazil-li jsem na ně při přesunech městem.
ROZ4
Sídliště Havanna

Sídliště Havanna patří k těm novějším, zdejší paneláky jsou zajímavě schodovitě uskupené.


Bodové domy naskládané do schodovitých struktur mají zajímavý dvoupodlažní parter, první podlaží je ustoupené a skeletové konstrukce. Nad ním se nachází masivní železobetonový rošt, který má výšku téměř dalšího podlaží. Rošt slouží jako přechod mezi skeletovým parterem a panelovou obytnou částí. Pravděpodobně pouze zdobný účel mají jakési „cívky“ nalepené na roštu, který je jinak zcela prostý jakýchkoliv ozvláštnění, snad až na základy lodžií.


Dále se na sídlišti nachází řadové sekce:


Zajímavým a možná nejmladším panelovým domem na sídlišti je tento členitý dům:


Velkou zvláštností jsou zkosená nároží a rovněž provedení lodžií je velmi nezvyklé. Dům má členitý půdorys a i jeho jednotlivé části jsou výškově členěné. Některé dílce mají fasádu z cihlových obkladů.


Sídliště Országbíró

Sídliště s poměrně pestrou skladbou panelových domů. Plynule navážeme na dům v předchozím odstavci, neboť zde se nachází jeho řadová verze:


Řadové domy jsou dále zastoupeny tímto typem:


Podobně jako na předchozím sídlišti, jsou zde některé domy uskupeny schodovitě. Všimněte si plasticky pojatých lodžií.

Do jednoho z těchto domů jsem se dostal a můžete si tak prohlédnout jeho společné prostory:

Larsen-Nielsen

Právě na tomto sídlišti jsem narazil na velkou zajímavost – panelové domy Larsen-Nielsen. Jedná se o dánskou konstrukční soustavu, která se licencovala i do zahraničí, a to včetně České republiky. V této soustavě máme mnoho domů v Praze, zejména v Modřanech. Maďaři tuto licenci také používali, a tak se nyní podíváme, jak takový Maďarský Larsen-Nielsen vypadá. Nutno podotknout, že licence se vztahovala na strojní vybavení panelárny a s tím souvisejícími konstrukčními detaily výsledných staveb, jako jsou styky mezi panely atd. Rozhodně neplatí, že všechny domy Larsen-Nielsen vypadají stejně, nebo mají stejné dispozice.

Pro srovnání dvě fotografie českých Larsenů:

Maďarský Larsen-Nilesen se stavěl jen v jedné sekci, ta mohla být spojována do větších celků. Meziokenní pilířky mají své svislé „vroubky“ z latěk. Dřevo je užito i na obklad chodebních oken.

Larsen Nielsen Budapest

Všechny byty jsou stejné. Zajímavostí jsou instalační šachty umístěné na chodbě a zděná jádra. Výtahy a schodiště jsou zcela odděleny od bytových části domu, díky čemuž jsou únikové cesty chráněny před požáry.


Sídliště Újpalota

Větší sídliště na severovýchodním okraji Budapešťi mě mile překvapilo svou pestrostí a zajímavými paneláky. Sídliště je obsluhováno tramvajemi a autobusy. Převládají zde dlouhé a vysoké řadové domy, které lemují hlavní bulváry. Časté jsou také věžové domy v čele s atypickým a zároveň nejvyšším domem sídliště – věžovým vodojemem. Okraje sídliště patří nižší zástavbě s bohatým množstvím okolní zeleně.

Řadové domy jsou zde v několika provedeních, vždy mají jedenáct nadzemních podlaží a odlišují se zejména provedením lodžií, chodebních oken a fasády.

První varianta zaujme především přístřešky nad vchody se značným převisem, dále provedením chodebních oken a masivními budkami strojoven výtahů krytými rošty.


BROSKEV
Dispozice bytů v tomto panelovém domě působí poměrně běžně. Asi největší odlišností je podivně umístěná kuchyň v prostředním bytě – aneb kuchyň velikosti umakartové koupelny. Kuchyně obecně mají Maďaři asi rádi malé, o čemž se přesvědčíte v dalších půdorysech. Další nezvyklostí je komora za výtahem.


Druhým častým typem je tento:

Poznávacím znamením jsou ustoupené okraje sekcí, na zadním průčelí se nacházejí balkóny. Zajímavě jsou řešená okna na štítech. Tento typ se vyskytuje ve více barevných variantách.

Nejčastěji je tento dům k vidění s hnědou fasádou, dále pak se šedou (fotografie výše) a nejvzácněji zelenou barvou fasády.


Věžové domy

Věžové domy na sídlišti Újpalota mají zajímavé betonové ozdoby pod některými okny a také nezvykle provedený parter. Ten má dvě podlaží a nad ním se nachází dvanáct obytných podlaží.


Spodní podlaží parteru nabízí komerční prostory, horní pak sklepní podlaží. Sklepní okna čtvercového tvaru jsou zajímavě orámována.
Nezvyklé plastické betonové ozdoby se vyskytují v okolí chodebních okem a pod některými okny bytů.

Mimochodem, při zateplení se tyto ozdoby samozřejmě sejmou. Chceme mít přece všechny paneláky stejné!


Věžový dům s vodojemem

Výškovou dominantou sídliště je bezesporu věžový dům s vodojemem. Se svou výškou dvaceti podlaží je i nejvyšším domem sídliště. Poslední čtyři podlaží zabírá vodojem, zbylá slouží k bydlení. Dům byl již při výstavbě zateplen, aby byla nosná konstrukce co nejvíce chráněná. Hlavní průčelí od svého středu ustupuje a je tak velmi pestré. Malé lodžie s předsazenými podlahami střídají oblouková zákoutí – oblouky a zaoblené hrany jsou na tomto domě poměrně častým jevem. Vodní nádrž nad bytovými jednotkami byla v provozu přibližně 10. let.

Vodojem bdpst

Na typickém podlaží se nachází šestice bytů. Dva třípokojové byty mají velmi nezvyklé dispozice – jejich předsíně jsou spojeny s jídelním koutem a nechybí opět mikro kuchyně. Zbylé byty jsou jednopokojové.


Panelová školka

Narazil jsem také na mateřskou školu, která byla postavená z panelů a je krásně dochovaná v původním stavu. Školky a jiná občanská vybavenost z panelů se stavěly i u nás, například v Bohnicích je policejní služebna vystavěná z dílců T08B.


Sídliště Árpád Híd
Toto sídliště se nachází východně od Markétina ostrova na Dunaji. Jedná se o velké sídliště, které je rozděleno na novější a starší část.

Ve starší části sídliště dominují řadové panelové domy z 60. let o devíti patrech.
Všechny již v minulosti prošly revitalizací a částečným zateplením, dostaly však decentní barevnost a zůstalo zachováno členění fasády. Hlavní průčelí patří pouze fasádě s parapetními panely s atypicky členěnými okny. Svislé členění fasády je zajištěno pilastry, jenž vznikly přdsazením čel nosných stěn.


Zadní průčelí tvoří z většiny zapuštěné lodžie a podstatným architektonickým prvkem jsou výrazně předsazené schodišťové trakty. Byty v přízemí mají vstupy přímo z ulice.


Dále se zde vyskytují desetipodlažní věžáky s brizolitovou fasádou, jenž můžeme vidět na více místech Budapešťi. Zaujmou především provedením svého parteru, který je na určitých místech ustoupený a odhalené příčné nosné stěny jsou zkosené. Na hlavním průčelí jsou takto zkoseny všechny odhalené příčné nosné stěny, na zadním průčelí se tento prvek nevyskytuje a na štítech pouze částečně. Hlavní průčelí má nejzdařilejší členění oken, na jeho středu se nachází dvě plně zapuštěné lodžie a po jejich stranách vždy jedno okno usazené asymetricky blíže k lodžii. Zadní průčelí obsahuje pouze sloupec předsazených chodebních lodžií, kolem jejichž stran se nacházejí malá okénka vedoucí do komor a koupelen. Stejná okénka se nacházejí také na obou štítech, tam na ně navazuje lodžie a okno. Podle tohoto členění oken tak lze rozpoznat, že v domě se nacházejí čtyři identické byty – pouze vzájemně jinak otočené.


Novější část

Převládají zde dva typy panelových domů, které si nyní popíšeme.

Starším typem jsou řadové domy o jedenácti podlažích, které mají poměrně velkou hloubku. Jejich štíty jsou ve svém středu ustoupené, v této ustoupené části se nacházejí okna. Neustoupené části štítů jsou bez oken a umožňují napojení další sekce (s úskokem). Domy zaujmou především svislým členěním fasády, kdy jsou v šířce všech oken mírně zapuštěné žluté pásy fasády. Balkóny jsou malé a mají prosklené zábradlí.

Společné prostory domů neposkytují denní světlo, neboť se nacházejí v samotném jádru domu.


Novější typ je umístěn blíže k Dunaji a většina bloků je umístěna ve tvaru písmene L – bylo zde užito rohových sekcí.

Byty v řadových sekcích jsou přístupné skrz lodžií, na kterou se lze dostat ze společných prostor. Vždy platí, že jedna lodžie patří k jednomu bytu. Na následujících fotografiích je vidět lodžie po obou stranách chodebního sloupce oken. Na lodžiích jsou pak vidět vstupní bytové dveře.


Sídliště Léanyka

Menší sídliště na jihozápadu poblíž Dunaje, které se rozprostírá podél hlavní třídy s tramvajovým provozem. Místní paneláky velmi trpí na nevzhledné výměny oken a zaoknovávání lodžií.

Dominantou sídliště je dlouhý blok o devíti vchodech, který má jednotnou výšku deset podlaží. Každá sekce má sedm modulů, z nichž jsou tři prostřední na předním průčelí výrazně předsazené. Na stejném místě zadního průčelí jsou naopak moduly ustoupené. Zadní průčelí zaujme také nezvyklým pojetím oken s převahou úzkých oken umístěných u stropu, ta patří kuchyním a komorám.

AQ ALAPR
Na půdorysu můžeme vidět opět zejména nezvyklé provedení kuchyní. Byty 1 a 4 mají kuchyně s převážně úzkými okny u stropu a nechybí jim ani velmi malá komůrka. Mnohem zajímavější jsou kuchyně bytů 2 a 3, které mají přístup denního světla pouze skrz balkónové dveře na bočnici zapuštěných lodžií.

Zde ještě původní portál a zádveří:


Ve velkém jsou zde zastoupeny také věžové domy, jenž mají pásový vzhled s užitím černé doplňkové barvy. I tyto domy měly původně lodžie, většina jich je ale zaoknována vlastníky jednotlivých bytů. Všechny věžáky mají shodnou výšku jedenáct podlaží.


Sídliště Kispest

Toto sídliště zastupují převážně vysoké řadové domy, doplněné věžovým domy a také nižší zástavbou. Zajímavostí jsou právě ony vysoké řadové domy, jenž mají lodžie tvarované velmi podobně jako naše konstrukční soustava OP 1.31.


Zajímavě jsou řešené vstupní portály. Některé panely v nižších podlažích mají červený nátěr.

Zde ještě srovnání lodžií tohoto maďarského typu s českými lodžiemi v soustavě OP 1.31


Častými zástupci sídliště Kispest jsou tyto věžové domy, jenž mají rovněž zajímavě řešené zábradlí lodžií a barevně nastříkané dílce.


Posledním častým typem domů na tomto sídlišti jsou členité nízké domy. Jedná se o nejmladší zástavbu sídliště, domy mají zajímavé členění oken a zejména konstrukci lodžií.


Postmoderna

Nízké domy na předchozích fotografiích již zavání postmodernou, zejména zakončení jejich lodžií u střechy. V Budapešti ale najdeme i ryzí panelákovou postmodernu. Závěrem tohoto článku se na ní podíváme.

Prvním příkladem je soubor nízkých domů na sídlišti Árpád Híd popsaném výše. Od běžné panelové výstavby se liší zejména sedlovou střechou, která má místy věžičky a vikýře. Nesmí chybět ani římsa. Balkóny mají zdobné dřevěné zábradlí a sekce mají mnohde předsazené moduly. Domy jsou samozřejmě postmodernisticky postaveny do uzavřených vnitrobloků.

Druhý příklad se nachází poblíž sídliště Havanna a postmodernistickou laťku zvedl ještě výše. Hlavní hmota domu je sedmipodlažní, parter obsahuje komerční prostory. Dům je několikrát ob modul zalomen, čímž působí samotný zlom zaobleně. Sedlová střecha zaujme zejména komíny a také svým provedením v místě zlomu. Schodišťové sloupce jsou bohatě prosklené a zakončeny arkýři. Dům za zlomem přechází do čtyřpodlažní varianty, která má na rozdíl od vyšší části domu i předsazené lodžie (vyšší část domu má pouze francouzská okna).ROZ4

4 komentáře u „Paneláky v Budapešti

  1. Teda když vidim ten devadesátkovej bordel, tak je možná dobře že ty panelárny zkrachovaly a díly na paneláky došly. 😀 Podobný humusy jsem viděl hodně i v Polsku, paneláky s cimbuřím a podobně, fakt šílenost. Přitom klasický komunistický paneláky, hlavně ze 60. a 70. let můžou vypadat dokonce i pěkně když se zrekonstruujou citlivě, pak to místy připomíná skoro až funkcionalismus nebo tak něco.

  2. Dobrý den, mám dodatek k sídlišti Arpád Híd – novější část. Ze schodiště se vstupuje na lodžii, ze které jsou přístupné 2 byty, ne jeden jak uvádíte. Projekčně jsou domy na obě strany zrcadlově stejné až na výjimky a rohové sekce. V řadovém domě jsou vždy 2 dvoupokojové a 2 třípokojové byty. Zajímavostí je, že právě okno z malé kuchyně u dvoupokojového bytu je směřováno na „minipavlač“ neboli průchozí lodžii. V případě zájmu zašlu plánek standardního podlaží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.