Níže naleznete abecedně řazený seznam již zdokumentovaných konstrukčních soustav.

Konstrukční soustava je označení pro typ panelového domu. V rámci jedné konstrukční soustavy se zpravidla jedná o soubor různých sekcí (řadové o několika dispozicích, bodové, věžové…) a u mnoha soustav často existují i různé podvarianty dle roku výstavby, protože se soustava postupem času přizpůsobovala novým normám a poznatkům. Konstrukční soustavu si tak představte jako soubor různých panelových domů, které mají společné konstrukční a estetické prvky, což je dáno tím, že čerpají z katalogu dílců (panelů) dané soustavy.ROZ4G40

Konstrukční soustava G40 je úplně první panelovou konstrukční soustavou. Výstavba této soustavy probíhala již od roku 1953 a vznikl v ní i náš první panelák. Panelové domy G40 najdeme v Praze, Zlíně, Přerově a dalších vybraných městech Česka. Rozbor obsahuje také popis soustav G32 a G55, které jsou odvozeny z G40.

ROZ4
Larsen-Nielsen

Tato konstrukční soustava se stavěla pouze v Praze. Jedná se o panelové domy s dánskými kořeny, proto tak exotický název. Soustava se stavěla od roku 1975 a na začátku 80. let pak přišlo omlazené provedení se značně odlišnými parametry, které se přestalo stavět až začátkem 90. let. Tento rozbor popisuje obě varianty a jsou to tak vlastně dva rozbory v jednom.

ROZ4
OP 1.11

NEDOSTUPNÉ – PROBÍHÁ AKTUALIZACE ROZBORU
Na základě zkušeností z dosavadní panelové výstavby vznikla začátkem 80. let nová řada konstrukčních soustav s označením P. První soustavou v této řadě se stala OP 1.11 a bylo u ní užito vysoké míry prefabrikace a pokročilých konstrukčních řešení v čele se sendvičovým obvodovým pláštěm. Panelové domy OP 1.11 jsou strohého a čitelného vzhledu a najdeme je především na Moravě a také v Praze.

ROZ4
OP 1.13

Konstrukční soustava OP 1.13 byla vyvíjená současně se soustavou OP 1.11 jako její alternativa. Obě soustavy mají k sobě konstrukčně velmi blízko. Hlavní rozdíl mezi oběma soustavami je v obvodovém plášti. Soustava OP 1.13 se stavěla v Severomoravském kraji a přinesla především věžovou sekci.

ROZ4
OP 1.31

Konstrukční soustava OP 1.31 je naší absolutně nejmladší soustavou. Tato soustava byla vyvinuta v samém závěru 80. let a její výstavba tak probíhala až po revoluci. Výskyt je především v Ostravě a širším okolí, avšak vzhledem ke změně režimu se příliš domů nepostavilo. Pro soustavu OP 1.31 jsou typickým prvkem specificky tvarované předsazené lodžie.

ROZ4
V-OS

Konstrukční soustava V-OS je zajímavou soustavou věžových domů stavěných na Ostravsku. Soustava V-OS vznikla v první polovině 60. let a má velmi zajímavou konstrukci kombinující monolitické jádro, montovaný skelet a prefabrikované panely.

ROZ4
VP-OS

Konstrukční soustava VP-OS je soustava pro věžové domy stavěné v Ostravě a nejbližším okolí. Tyto věžáky dosahují výšky až 17. nadzemních podlaží a jejich výstavba začala v první třetině 80. let. Jedná se o poslední ryze věžovou soustavu.

ROZ4