Konstrukční soustavy

Na této stránce naleznete seznam již zdokumentovaných konstrukčních soustav řazený dle abecedy.

Konstrukční soustava je označení pro skupinu (typ) panelových domů, které mají společné dílce a vlastnosti. Konstrukční soustavy byly buď celostátní (domy stejného typu byly stavěny po celém Československu) nebo krajské, kdy byly soustavy projektovány jen pro daný kraj nebo město. Případně byla pro daný kraj upravena celostátní soustava.

Základní vývoj konstrukčních soustav je popsán zde.

Přehled krajských variant konstrukční soustavy T06B naleznete zde.

ROZ4DSC08879aG40

Konstrukční soustava G40 je úplně první panelovou konstrukční soustavou. Výstavba této soustavy probíhala již od roku 1953 a vznikl v ní i náš první panelák. Obsahuje také popis soustav G32 a G55, které jsou odvozeny z G40.

ROZ4
Larsen-Nielsen

Tato konstrukční soustava se stavěla pouze v Praze. Jedná se o panelové domy s dánskými kořeny, proto tak exotický název. Soustava se stavěla ve dvou provedeních, obě najdete v tomto rozboru.

ROZ4
img 146rOP1.11

NEDOSTUPNÉ Z DŮVODU AKTUALIZACE
Konstrukční soustava OP 1.11 byla stavěná zejména v Severomoravském kraji. Tato soustava z 80. let vyniká vysokou mírou prefabrikace a sendvičovým obvodovým pláštěm.

ROZ4
DSCN0531dOP1.13

Konstrukční soustava OP 1.13 byla vyvíjená současně se soustavou OP 1.11. Obě soustavy mají k sobě konstrukčně velmi blízko. Hlavní rozdíl mezi oběma soustavami je v obvodovém plášti. Soustava OP 1.13 se stavěla v Severomoravském kraji a přinesla nové typy sekcí, zejména věžovou.

ROZ4
dsc 084bOP1.31

Konstrukční soustava OP 1.31 je naší absolutně nejmladší soustavou. Tato soustava byla vyvinuta v závěru 80. let a její výstavba probíhala až po revoluci. Jedná se o přímého nástupce OP 1.11.

ROZ4
DSCN3296aV-OS

Konstrukční soustava V-OS je zajímavou soustavou pro věžové domy stavěné na Ostravsku. Tato soustava má velmi zajímavou konstrukci kombinující monolitické jádro a montovaný skelet. Jedná se o jedny z nejstarších typizovaných věžových domů.

ROZ4
VPOSFMFBVP-OS

Konstrukční soustava VP-OS je soustava pro věžové domy stavěné v Ostravě a nejbližším okolí. Tyto věžáky dosahují výšky až 17. nadzemních podlaží a jejich výstavba začala v první třetině 80. let.

ROZ4