Slovníček pojmů

Slovníček pojmů se vám otevřel v novém okně, abyste si ho mohli nechat otevřený při procházení webu a kdykoliv v něm lehce vyhledat pojem, který neznáte.

Pro rychlý návrat na tento seznam použijte tlačítko zpět na svém prohlížeči.

A
Atika
B
Balkón
Bytové jádro
Balustráda
Bodová sekce
Boletický panel
Blokopanel
Blok
C
Částečně předsazená lodžie
Celostěnový panel
D
Dvojramenné schodiště
Dispozice
Dilatační spára
F
Fasáda
Francouzské okno
Ch
Chodbová sekce
J
Jednoramenné schodiště
K
Kabřinec
Konzola
Kyvné okno
L
Lodžie
M
Mezonetový byt
Meziokenní pilířky
MIV
Modul
N
Nadpraží
Nadsvětlík
O
Obvodový plášť
Obvodový panel ve tvaru U
Otočné okno
Otevíravé/sklopné okno
P
Parapetní obvodový plášť
Prefabrikace
Prostorový prefabrikát
Předsazená lodžie
Průčelí
Průvětrník
Příčný nosný systém
Podélný nosný systém
Parter
Polyfunkční dům
Portál
PVC podlaha
R
Rastr
Rozpon
Rohová sekce
Římsa
S
Sekce
Sendvičový obvodový plášť
Sklopná okna
Spínaný obvodový plášť
Spíž
Štít
Suchovod
T
Trvale pružný tmel
U
Umakart
Úskok
V
Vestavěné skříně
Věžová sekce
Z
Zalomená sekce
Zrcadlo schodiště


Atika
Jedná se o dílce umístěné nad posledním podlažím. Tyto dílce jsou bez oken, někdy s větracími otvory a u panelových domů slouží jako kryt střechy (Ta ačkoliv je plochá, bývá spádovaná směrem dovnitř a tak musí být u okrajů zvýšená)
ATIKA

Balkón
DSCN0586 Balkón je předsazený před obvodovou zeď a má výhled na tři strany.

Bytové jádro
Umakartové Bytové jádroBytové jádro je prefabrikovaná konstrukce koupelny, WC a instalační šachty, která byla vyrobená v továrně a na stavbě byla pouze jeřábem snesena do prostor nově stavěných bytů. V továrně bylo do bytového jádra namontováno veškeré vybavení, jako vana, umyvadlo, kosmetická skřínka atd. Jádra byla v drtivé většině případů z lehkých stavebních materiálů – umakart. Existují i zděná bytová jádra, stavěna klasickým způsobem na stavbě. Výraz bytové jádro souvisí s umístěním, kdy je jádro skutečně většinou v jádře celého bytu.


Balustráda
BalustradaJedná se o betonové zábradlí z kuželovitých, zdobných sloupů, které bylo umístěno na střeše konstrukčních soustav G40 a G55.

Bodová sekce
BODOVAPanelový dům čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, který má maximálně 8 podlaží.

Boletický panel
Jedná se o lehký obvodový plášť (LOP), který se používal zejména na administrativních budovách. V menší míře se vyskytoval i na bytových domech. Po konstrukční stránce se jedná o ocelovou konstrukci, která je z vnější strany kryta pohledovým sklem nebo plechem. Z vnitřní strany bývají různé typy desek s nanesenou omítkou. Mezi vnější a vnitřní deskou je izolace, často s obsahem azbestu.

Blokopanel
Blok z betonu nebo cihel, který má velikost většinou kolem 1×1 m. Jedná se o něco mezi klasickou cihlovou výstavbou a panelovou výstavbou.

Blok
BLOKPojem blok označuje jeden kus panelového domu, který je složený z několika sekcí.

Částečně předsazená lodžie
částečně předsazené lodžieČástečně předsazená nebo také polozapuštěná lodžie je lodžie, jejíž část je vnořena do objektu a část před fasádu včetně bočnic a stropu.

Celostěnový panel
CELOSTĚNOVYCelostěnový panel je označení pro typ panelů užívaných u obvodových plášťů, kdy jeden panel pokrýval celou vnější plochu místnosti jak do šířky, tak do výšky. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších typů obvodového pláště.

Dvojramenné schodiště
DVOJRAMENNEDvojramenné schodiště je nejčastěji užívaný typ schodiště u panelových domů. Obě schodišťová ramena jsou stejně dlouhá a v polovině vzniká mezipatro.

Dispozice
Pojem dispozice označuje uspořádání vnitřních prostor panelových domů, tedy jak samotné uspořádání místností v bytech, tak i uspořádání společných prostor (chodby).

Dilatační spára
Dilatační spáraAčkoliv se dlouhé panelové domy jeví jako celistvé, není tomu tak. Mezi některými sekcemi jsou dilatační spáry, které celý blok rozdělují na několik stavebních celků. Dilatační spára je široká v řádu centimetrů a bývá zpravidla krytá plechem. Na fotografii vedle textu je dilatační spára zcela odhalená a nezvykle široká.

Fasáda
Fasáda je finální vrstva vnějších stěn. U panelových domů byla fasáda nanášena na jednotlivé panely již přímo v panelárně, pak mezi nimi byly i spáry a nebo byla nanášena až po smontování domů a v tom případě byla celistvá.

Francouzské okno
Francouzské okno je zpravidla dvojkřídlé o od klasických oken se liší tím, že začíná téměř na úrovni podlahy. Z vnější strany bývá opatřeno zábradlím.

Chodbová sekce
DSCN1721Chodbová sekce má dlouhou centrální chodbu naskrz celým podlažím. Tato chodba je většinou z každé strany zakončená oknem (na fotografii vedle textu balkónem). Z centrální chodby jsou přístupné všechny byty na podlaží. Domy s centrální chodbou bývají většinou výrazně hlubší než řadové sekce a nacházejí se v nich malé byty.

Jednoramenné schodiště
JEDNORAMENNEMá více schodišťových stupňů a vede přímo z jednoho podlaží do druhého.

Kabřinec
DSC06389Jedná se o glazovaný obklad, který se používal na exteriérech panelových domů, nejčastěji na soklech.

Konzola
Snímek 592Konzola je podpěra, která je uchycena na nosné stěně a podpírá jinou konstrukci. Na obrázku jsou konzolky nesoucí mezipodestu. Konzolou se také rozumí předsazená část stavby (typicky balkonová deska).

Kyvné okno
KYVNEKyvné okno se otáčí kolem vodorovné osy. Tato okna byla nejčastěji používána u administrativních budov, nemocnic a škol, ale i v bytové výstavbě si své zastoupení našla, a to zejména v 60. letech.

Lodžie
zapuštěné lodžieLodžie má strop a boční stěny, nevystupuje nad půdorys domu. Pro tento typ lodžie může být použito i označení plně zapuštěná lodžie.

Mezonetový byt
Mezonetovým bytem se rozumí vícepodlažní byt, který má vlastní schodiště. Mezonetové byty v panelové výstavbě mají vždy dvě podlaží.

Meziokenní pilířky
PILIŘKYMeziokenní pilířky jsou součástí parapetního obvodového pláště. Jedná se betonové dílce vedle oken. Vyskytují se nejčastěji u konstrukční soustavy T06B.

MIV
Snímek 1262MIV – Meziokenní izolační vložka. Jedná se o stavební konstrukci, která vyplňuje prostor mezi dvěma okny. Její tloušťka je téměř stejná jako tloušťka oken. Základem konstrukce MIV je dřevěný rám, který je z vnitřní (interiérové) strany krytý dřevovláknitou deskou či sololitem. Vnější strana rámu je krytá čirým sklem, které je z vnitřní strany barevně natřeno. Střed MIV byl vyplněn tepelnou izolací. Vnější strana MIV má nepatrný kovový rám, ve kterém je vnější sklo uchyceno. V tomto rámu se u horní hrany nachází drobné větrací otvory, které zabraňují nadměrné kondenzaci vody na vnitřní části skla.

Modul
modulOznačení modul se vyskytuje u domů s příčným nosným systémem. Modul je jedna nosná buňka daného domu. Modul se skládá ze dvou k sobě přilehlých nosných stěn, které jsou zastropeny stropními panely. Délka modulu závisí od rozponu stropních panelů, hloubka modulu je pak zpravidla přibližně do středu domu, kde se nachází podélná ztužující stěna. Konstrukční soustava s několika rozpony je označována za vícemodulovou. Modul je zpravidla o velikosti jedné místnosti, u velkorozponových soustav muže mít i velikost dvou místností – v takovém případě je mezi danými místnostmi nenosná příčka.

Nadpraží
NADPRAŽÍNadpraží uzavírá z horní strany stavební otvor, například okenní otvor. Nadpraží v klasické výstavbě bývá nosným prvkem. U panelových domů je to většinou pevná součást daného panelového dílce a vůbec nemusí být nosná.

Nadsvětlík
NADSVETLIKNadsvětlík je prosklený rám nad dveřmi, který dodává více světla do přirozeně neosvětlených částí bytů (předsíní).

Obvodový plášť
Obvodový plášť je označení pro vnější panely panelového domu, tedy ty panely, které jsou přímo ve styku s venkovním prostředím. Obvodový plášť bývá chráněn fasádou. Existovalo mnoho vzhledově i konstrukčně odlišných typů obvodových plášťů.

Obvodový panel ve tvaru U
UPANELJedná se o typ panelu obvodového pláště, který nemá nadpraží. Nadpraží tvoří vždy spodní hrana dalšího panelu.

Otočné okno
OTOČNEOtočné okno se otáčí podél svislé osy. Jedná se o nejrozšířenější typ otevíravosti oken u panelové výstavby v ČR.

Otevíravé/sklopné okno
OSKLOPNE OKNOOtevíravé/sklopné okno je velmi rozšířený typ křídla. Jeho oblíbenost trvá do současnosti. Jedná se o okno,které lze otevřít jak klasickým způsobem (otevíravé) tak ho s pomocí různých mechanizmů lze přepnout do sklápěcí polohy (sklopné). První kombinované křídla se objevovaly již na začátku 60. let a postupně docházelo až do konce 80. let k vylepšování přepínacího mechanizmu. V současných oknech je přepínací mechanizmus vyveden k dokonalosti.

Parapetní obvodový plášť
DSCN3297Jedná se o poměrně častý typ obvodového pláště, kdy je na každém podlaží spodní polovina tvořena parapetními panely a horní pak okny s meziokenními pilířky nebo MIV.

Prefabrikace
Prefabrikace je hromadná výroba stavebních dílců v továrně. Na staveniště jsou prefabrikáty převezeny z továrny a výrazně se tak urychlí výstavba, ale i kvalita. Typickým příkladem prefabrikátu je panel nebo schodišťové rameno.

Prostorový prefabrikát
Prostorový prefabrikát je vyráběn hromadně v továrně,  na rozdíl od prefabrikátu je prostorový. Nejznámějším prostorovým prefabrikátem je bytové jádro.

Předsazená lodžie
předsazené lodžieJedná se o lodžii, která je celá předsazená před fasádu domu.

Průčelí
Jako průčelí se u panelových domů označují jejich delší strany, případně strany s více okny u domů čtvercového půdorysu.

Průvětrník
Průvětrník je větrací otvor na fasádě, který vede do spíže. Průvětrníky slouží k cirkulaci vzduchu a snížení teploty ve spíži. Do spíže vedou vždy dva průvětrníky a zvenčí díky nim poznáte, které panely patří ke kuchyním. Průvětrník lze mechanicky regulovat z jeho vnitřní strany. Průvětrníky bývají umístěny také nad garážovými vraty.Příčný nosný systém
příčný nosný systémPříčný nosný systém je jednoznačně nejrozšířenějším typem nosného systému. Stěny nesoucí stropní panely jsou vždy kolmo k obvodovým stěnám. U malorozponových soustav je nosná každá příčná stěna, u velkorozponových pak každá druhá (obecně řečeno). Výhodou je nenosný obvodový plášť, který tak umožnil užití libovolně velkých oken. Na obrázku jsou nosné stěny znázorněny červeně.

Podélný nosný systém
podélný nosný systémPodélný nosný systém je historicky starší a v panelové výstavbě byl užíván mnohem méně, než příčný nosný systém. Nosné jsou obvodové stěny na průčelích a také rovnoběžně k nim umístěná středová nosná stěna uvnitř domu. Nevýhodou jsou obecně menší okna, díky nosným obvodovým stěnám. Výhodou je snadnější úprava vnitřní dispozice bez nutnosti zásahů do nosné konstrukce. Na obrázku jsou nosné stěny zakresleny červeně.

Parter
IMG_4324Parter je část budovy navazující přímo na terén a její nejbližší okolí.

Polyfunkční dům
polyfunkční panelový důmPolyfunkční dům má více funkcí. U panelové výstavby je polyfunkčním domem myšlen zpravidla dům s obchody na parteru a byty v ostatních podlažích.

Portál
Portál je označení pro architektonicky zvýrazněný vstup do domu. Portály byly zdobeny zejména v období začátků panelové výstavby ale i v 70. a 80. letech se portály zvýrazňovaly.

PVC podlaha
PVCPodlahová krytina hojně využívána v panelové výstavbě. Tato krytina je vyráběna synteticky z polyvinylchloridu. PVC podlahy mají dobré izolační vlastnosti a to jak zvukové, tak tepelné.

Rastr
rastr OP1.11Rastr je označení pro síť nebo mřížku. U panelových domů se rastr vyskytuje na jejich obvodovém plášti a tvoří jej spáry mezi jednotlivými panely. Rastr je pro panelové domy velmi důležitým vzhledovým prvkem, který pomáhá rozdělit jejich často masivní hmotu na menší části. Je proto velká škoda, že při zateplování se rastr z našich paneláků vytrácí a vznikají tak jen ohromné krabice s okny.

Rozpon
ROZPONRozpon je osová vzdálenost mezi dvěma přilehlými nosnými stěnami. Rozpon se řídí délkou stropních panelů.

Rohová sekce
ROHOVARohová sekce je tvaru písmene L a umožní vytvářet bloky s pravoúhlým zlomem. V rohových sekcích bývá často užito kombinovaného nosného systému a byty mají zajímavé dispozice.

Římsa
DSCN3353Římsa je zdobný architektonický prvek, který plní i funkci ochrany fasády před dešťovou vodou. Jedná se vodorovný výstupek z fasády, který se nejčastěji vyskytuje u střechy ale může být prakticky v jakékoliv výšce fasády. Římsa částečně zabraňuje stékání dešťové vody po fasádě.

Sekce
Sekce je pojem pro část stavby. U panelových domů se sekcí rozumí společné prostory a všechny z nich přístupné byty. Existuje mnoho typů sekcí a vnitřní uspořádání sekce se nazývá dispozice.
SEKCE

Sendvičový obvodový panel
SENDVIČJedná se o pokročilý typ obvodového pláště, respektive jeho dílců. Sendvičové obvodové panely mají ve své střední vrstvě polystyrénovou izolaci a tak jsou vlastně již od výroby zatepleny.

Sklopná okna
JENSKLOPNESklopná okna se sklápějí směrem dolů a nemají jinou, než sklápěcí polohu. Sklopné okna vídáme nejčastěji jako sklepní okna, nebo jako doplňková podlouhlá okna pod jinými okny (např. školní okna). V bytech jsou sklopná okna předchůdci otevíravých/sklopných oken, kterými byly postupně vytlačeny.

Spínaný obvodový dílec (plášť)
SPINANYSpínání je způsob výroby obvodového dílce. K parapetnímu panelu jsou ještě v panelárně přichyceny meziokenní pilířky a následně je instalováno okno. Celý dílec se pak převeze na stavbu, kde se jako jeden celek namontuje.

Spíž
spíž v panelákuSpíž je malá místnost bez okna určená k uchovávaní potravin. V panelových domech je spíž řešená jako vestavěná skříň v prostorách kuchyně. Správná spíž by měla být větraná, proto jsou panelákové spíže většinou umístěny u obvodové stěny, ve které jsou větrací otvory – průvětrníky.

Štít
IMG_0686Štítem se v panelové výstavbě rozumí kratší strana fasády. U domů čtvercového půdorysu označujeme jako štíty strany s menším počtem oken.

Suchovod
IMG_2549Suchovod se užívá především ve věžových domech. Jedná se o potrubí, které není napojeno na vodovodní síť. Suchovod je využíván při požárech, kdy se na něj v přízemí napojí hasičská cisterna a v požárem zasaženém podlaží se pouze přišroubuje hadice z hydrantu, který je vždy v sousedství suchovodu. Díky suchovodu se ušetří drahocenný čas, kerý by zabralo klasické rozmotávaní hadic z přízemí až do zasaženého podlaží.

Trvale pružný tmel
trvale pružný tmelTyto tmely se užívaly na vyplnění spár mezi panely obvodového dílce. Díky své pružnosti se přizpůsobí vzájemným pohybům jednotlivých dílců. Trvale pružné tmely mají výbornou těsnost. Na fotografii je spára mezi dvěma panely vyplněná trvale pružným tmelem.

Umakart
Umakart je odolný krycí materiál, který se vyrábí pod vysokým tlakem. Nejznámější použití umakartu je v bytových jádrech, kde plnil funkci krycí vrstvy jejich nosné konstrukce.

Úskok
Úskok je odsunutí dvou na sebe navazujících sekcí, které jsou oddělené dilatační spárou. Úskok muže být buď do stran, nebo svislý (případně kombinace obojího). Úskok do stran se užíval z estetických důvodů pro členění dlouhých bloků. Svislé úskoky byly prováděny zejména na svažujícím se terénu.Vestavěné skříně
vestavene skrineVestavěné skříně jsou skříně vyplňující celou výšku místnosti. Každý panelákový byt jimi musel být vybaven a to v odpovídající velikosti vzhledem ke své velikosti. Vestavěné skříně byly zpravidla situovány do předsíní.

Věžové sekce
VĚŽOVAVěžové sekce, tzv. věžáky jsou podobné bodovým sekcím, tedy čtvercový či obdélníkový půdorys. Rozdílem oproti bodovým sekcím je výška, kdy věžové domy začínají na 10. podlažích. Věžové domy mají většinou dva výtahy a stojí solitérně.

Zalomená sekce
Zalomena sekceZalomená sekce je sekce, která je je ve svém středu nebo na jednom z okrajů zalomená do určitého úhlu. Díky zalomení tak v takovéto sekci vznikají atypické místnosti nebo společné prostory se zkosenou stěnou. Účel zalomené sekce je čistě estetický a to ozvláštnění vzhledu panelových domů. Na zalomené sekce lze z obou stran napojit klasické řadové sekce a vnikne tak dlouhý panelový dům se zlomem (tzv. hokejka).

Zrcadlo schodiště
Zrcadlo schodištěZrcadlo schodiště je označení pro prázdný prostor mezi dvěma schodišťovými rameny.