Konstrukční soustava G55

Článek o konstrukční soustavě G55 byl sloučen s článkem o konstrukční soustavě G40.

Odkaz na článek o soustavě G40 najdete zde.
Odkaz přímo na část pojednávající o G55 zde