Archiv pro rubriku: Konstrukční soustavy

Konstrukční soustava T06B – přehled krajských variant

Konstrukční soustava T06B je nejčastějším typem paneláku v České republice, je velice obtížné najít větší město, ve kterém bychom nenašli panelový dům T06B. Nebojte se, panelové domy T06B nejsou všechny stejné, naopak, jedná se o velice pestrou skupinu panelových domů.
Mimochodem, původně mělo označení v názvu písmeno “O” místo nuly (TO6B). Nejspíše z důvodu špatné výslovnosti varianty s písmenem O a lehké grafické zaměnitelnosti obou znaků, se postupně uchytila varianta T06B. Že je ve značení guláš, dokládají i původní výkresy k panelovým domům T06B.

Pokračování textu Konstrukční soustava T06B – přehled krajských variant

Konstrukční soustava OP 1.31

V tomto rozboru si ukážeme samotný vrchol panelové výstavby v Československu, konstrukční soustavu, která byla stavěna převážně po sametové revoluci v roce 1989. Konstrukční soustavu, jež měla velké ambice, ke kterým právě kvůli změně režimu nedošlo, a velká část plánů tak zůstala pouze na papíře. Konstrukční soustava OP 1.31 je labutí písní panelové výstavby, pojďme se na ni podívat.

>Zobrazit seznam aktualizací<

Vydáno 2. 3. 2016.

26. 3. 2016: Nahrány zcela nové půdorysy, doplněna sekce 42144KL.

10. 6. 2016: Doplněny půdorysy nástupních podlaží + půdorysy označující nosné zdi.

18. 12. 2016: Doplněn celkový počet bytů vystavěných v soustavě OP1.31

8. 8. 2018: Vydána rozsáhlá aktualizace, při které byl rozbor do posledního písmene napsán znovu. Mnoho nových informací, fotek, půdorysů a nákresů + novinka ve formě 3D modelů. Práce na aktualizaci samotné zabraly více než měsíc.


Pokračování textu Konstrukční soustava OP 1.31

Konstrukční soustava

OP 1.11

Konstrukční soustava OP 1.11 je jedna z těch nejmladších, byla stavěná v letech 1980 až 1990 (po roce 1990 již jen velmi zřídka). Pro tuto konstrukční soustavu je charakteristický strohý vzhled, plně zapuštěné lodžie a velká okna. Výrazným prvkem jsou široké spáry mezi panely, které jsou i poměrně hluboce zapuštěné. Dalším charakteristickým prvkem jsou panely ve tvaru “U”, kdy je okenní otvor vyříznut z horní hrany a nemá nadpraží.

Panelové domy OP 1.11 byly stavěny zejména v Severomoravském kraji a v menším množství i v Praze, kde měly i několik odlišností od zbytku výstavby. Rodištěm OP 1.11 je město Olomouc.


Pokračování textu Konstrukční soustava

OP 1.11