Archiv pro rubriku: Konstrukční soustavy

Konstrukční soustava OP 1.31

V tomto rozboru si ukážeme samotný vrchol panelové výstavby v Československu, konstrukční soustavu, která byla stavěna převážně po sametové revoluci v roce 1989. Konstrukční soustavu, jež měla velké ambice, ke kterým právě kvůli změně režimu nedošlo, a velká část plánů tak zůstala pouze na papíře. Konstrukční soustava OP 1.31 je labutí písní panelové výstavby, pojďme se na ni podívat.

>Zobrazit seznam aktualizací<

Vydáno 2. 3. 2016.

26. 3. 2016: Nahrány zcela nové půdorysy, doplněna sekce 42144KL.

10. 6. 2016: Doplněny půdorysy nástupních podlaží + půdorysy označující nosné zdi.

18. 12. 2016: Doplněn celkový počet bytů vystavěných v soustavě OP1.31

8. 8. 2018: Vydána rozsáhlá aktualizace, při které byl rozbor do posledního písmene napsán znovu. Mnoho nových informací, fotek, půdorysů a nákresů + novinka ve formě 3D modelů. Práce na aktualizaci samotné zabraly více než měsíc.


Pokračování textu Konstrukční soustava OP 1.31

Konstrukční soustava

OP 1.11

Konstrukční soustava OP 1.11 je jedna z těch nejmladších, byla stavěná v letech 1980 až 1990 (po roce 1990 již jen velmi zřídka). Pro tuto konstrukční soustavu je charakteristický strohý vzhled, plně zapuštěné lodžie a velká okna. Výrazným prvkem jsou široké spáry mezi panely, které jsou i poměrně hluboce zapuštěné. Dalším charakteristickým prvkem jsou panely ve tvaru “U”, kdy je okenní otvor vyříznut z horní hrany a nemá nadpraží.

Panelové domy OP 1.11 byly stavěny zejména v Severomoravském kraji a v menším množství i v Praze, kde měly i několik odlišností od zbytku výstavby. Rodištěm OP 1.11 je město Olomouc.


Pokračování textu Konstrukční soustava

OP 1.11

Konstrukční soustava

OP 1.13

Konstrukční soustava OP 1.13 vznikla mírnou modifikací konstrukční soustavy OP 1.11. Ona modifikace je především v obvodovém plášti a obecně v dílcích a jejich uchycení. OP 1.13 sdílí s OP 1.11 některé sekce, přidává však některé nové a to konkrétně věžové a chodbové. Tato konstrukční soustava se stavěla od poloviny 80 let v Severomoravském kraji. Nejedná se o nástupce OP 1.11, výstavba obou soustav probíhala současně.


Pokračování textu Konstrukční soustava

OP 1.13